Bir firmanın en önemli varlığının çalışanları olduğu inancıyla;

  • Sorumluluk sahibi,
  • Takım ruhu ile çalışan,
  • Toplumun değer yargılarına saygı gösteren,
  • Çevreye duyarlı,
  • Sürekli öğrenen ve kendini geliştiren,
  • Yenilikçi ve yaratıcı

Çalışanlarımızla şeffaflık ve fırsat eşitliğini gözeterek İK süreçlerimizi yönetiyoruz.