Sürdürebilirlik ve Çevre

Günümüzün yüksek teknoloji üreten sanayi ötesi toplumunda, doğal kaynakların kısıtlılığı ve insanın çevreye olan tavrı her zamankinden daha fazla öne çıkmıştır. Bu bağlamda Bayraktarlar Holding bünyesindeki grup şirketleri; gerek faaliyetlerini sürdürdükleri yapılarda, gerekse üretim biçimlerinde çevreye duyarlı yöntem ve teknolojileri tercih etmektedirler.