CHRA ATMK Üyesi.

CHRA ATMK Üyesi.

Türkiye’de Sektörümüzün bilimsel gelişimini sağlamak, sektördeki gelişmeleri beraberce paylaşmak için faaliyet gösteren ATMK başvurumuzu değerlendirerek 54 no’ lu üye olarak CHRA LIGHTING’ İ kabul etmiştir.Kısaca ATMK nın bilgilerine bakarsak alttaki gibidir.1913’de Berlin’de  “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” adıyla kurulmuştur.Bu şekilde ülkelerin bu komisyonda “Ulusal Komite”lerle temsil edilmeleri uygun bulunmuştur. Ulusal Komitelerin temsilcileri, diğer üye ülkelerin aydınlatma uzmanları ile bir araya gelerek aydınlatmanın çeşitli konularında görüşmeler yapmak ve uluslararası anlaşmalarla ortaya çıkarılan tavsiye kararları almak gibi önemli roller üstlenmişlerdir.Türkiye’de, İlk kez 16 Şubat 1982’de Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan bir toplantıda Ulusal Komitemizin olabildiğince kısa sürede kurularak, faaliyete geçmesi konusunda görüş birliğine varılmış olmasına rağmen "Aydınlatma Türk Milli Komitesi" ancak 1995 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.