Ulusal Kalite Başarı Ödülü Farba'nın

Ulusal Kalite Başarı Ödülü Farba'nın

Şirketimizin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında, en büyük payın çalışanlarda olduğuna inanmakta ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz.

Tüm İnsan Kaynakları süreçlerimizi, çağdaş, yaratıcılığa ve sürekli gelişime öncem veren, çalışanların ortak hedeflere doğru koşan bir takım oluşturulmasına olanak sağlayacak ortamların sağlanması amacıyla yapılandırmaktayız.

Şirketimiz stratejik hedeflerini realize ederken, fırsat eşitliğini gözetmek, çalışanların kendi gelişimlerini sağlamasına fırsat vermek ve yüksek motivasyonun sürekliliğini sağlamak İnsan Kaynakları Politikamızın temel unsurlarıdır.